Προϊόντα κράνου / Cornelian cherry products

Εκχύλισμα κράνου
Βιολογικό Συμπκινωμένο Εκχύλισμα

Εκχύλισμα κράνων 55%
Βιολογική ζάχαρη ζαχαροκάλαμου
και φυσικά αρώματα

 

Συσκευασία: 12 x 200ml

Λικέρ κράνου
Λικέρ Κράνου

Εκχύλισμα κράνων
Απόσταγμα βιολογικών σταφυλιών
Ζάχαρη
και φυσικά αρώματα

 

Συσκευασία: 12 x 200ml

Γλυκάδι
Γλυκάδι (για σαλάτες)

Εκχύλισμα κράνων
Διάφορα ξύδια
Ζάχαρη

 

Συσκευασία: 12 x 200ml

Μαρμελάδα κράνου
Μαρμελάδα κράνου

 

Συσκευασία: 6 x 370gr
22 x 370gr

Τσάι κράνου
Τσάι κράνου

 

Συσκευασία: 50gr